Mejkers spejs
mejkers nis


Ко су чланови Меjкерс спејса?

Меjкерс спејс је намењен читавоj заjедници – ученицима, студентима, иноваторима, истраживачима, уметницима, занатлиjама, свимa онима коjи имаjу креативне идеjе, желе да нешто направе, науче и поделе своjе знање са другима. Чланство jе добровољно и бесплатно, али jе обавезно за све оне коjи желе да користе Меjкерс спејс. Члановима су потпуно доступни сви ресурси Меjкерс спејса и имаjу право да учествују на свим курсевима и обукама. Сви чланови добиjаjу електронске чланске карте.


Како постати члан Меjкерс спејса?

Чланови Меjкерс спејса мораjу бити стариjи од 14 година. Чланство је потпуно бесплатно, потребно је попунити пријавни формулар након чега можете почети са редовним доласцима у Мејкерс спејс у радно време. У интерноj бази ће се налазити сви подаци о члановима – лични подаци, подаци о нивоу познавања рада на машинама и завршеним курсевима, као и њиховим интересовањима за даљи напредак.


Коjа су права и обавезе члана Мејкерс спејса?

Обавезе члана су да поступа у складу са Правилником Меjкерс спејса. Приликом посете Меjкерс спејсу члан ради евиденциjе мора да очита своjу чланску картицу. Чланови имаjу могућност коришћења простора у току радног времена и могу самостално руковати алатима и машинама тек након извршене уводне обуке о безбедној и правилној употреби машина и алата. Малолетна лица могу руковати машинама и алатима уз присуство и/или сагласност родитеља за употребу машина и алата уз претходно завршену уводну обуку.


Шта се све може наћи у Меjкерс спејсу?

У београдском Меjкерс спејсу постоjе одвоjене целине за проjектовање и реализациjу ваших идеjа. Члановима су сви ресурси доступни, а за посебне машине потребна jе обука од стране дежурних стручних лица.


ПРОСТОР ЗА ПРОJЕКТОВАЊЕ

обухвата рачунаре и столове за цртање, где ваше идеjе треба да добиjу облик. Рачунари имаjу софтвер за 3Д моделовање, као и основне алате за цртање и све бесплатне онлајн алате.


ПРОСТОР ЗА 3Д ШТАМПУ

обухвата два 3Д скенера и четири 3Д штампача са пратећим материjалом и софтвером.


CNC МАШИНА

може се користити за сечење и цртање. У оквиру овог дела простора постављена jе ласерска машина за гравирање.


ЛАБОРАТОРИJА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

садржи лемне станице за класично и SMD лемљење, опрему за мерење и испитивање сигнала, као и основне електронске компоненте доступне корисницима. Услужно су на располагању и Arduino и Raspberry Pi сетови.


ПРОСТОР ЗА ОБРАДУ МАТЕРИJАЛА

садржи основне алате за сечење, бушење и обликовање дрвета и метала, нарезивање навоjа и броjне друге потребе.


БИБЛИОТЕКА И ПРОСТОР ЗА ЧИТАЊЕ

опремљени су часописима и књигама који обухватају теме технологиjе, уради сам и научних достигнућа.


ЛАБОРАТОРИJА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ

садржи лемне станице за класично и SMD лемљење, опрему за мерење и испитивање сигнала, као и основне електронске компоненте доступне корисницима. Услужно су на располагању и Arduino и Raspberry Pi сетови.

Obrada materijala